PACLIK.cz  

   
 
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
Trans
transparent transparent    
  trans Sipka KOŠÍK:
Nejste přihlášeni - PŘIHLÁSIT   0 ks / 0,00 Kč bez DPH
transparent    
Menu stránek
transparent
transparent
transparent
transparent
transparent

transparent
RychlyKontakt
Kompletní kontaktní informace
transparent
transparent

Transparent

 Všeobecné dodací a reklamační podmínky

I. - Způsob objednání zboží

 1. Jednotlivé dodávky bude kupující specifikovat co do druhu zboží, jeho množství, termínu a místa dodání, s případnými dalšími zpřesněními, jednotlivými objednávkami kupujícího.
 2. Místem dodání zboží je adresa kupujícího uvedená na objednávce, nebude-li v jednotlivých konkrétních případech dohodnuto jinak. 
 3. Seznam zboží na stránkách www.paclik.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
  K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 4. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
  Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 5. Zrušení objednávky
  Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
  Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

II. - Podmínky vyúčtování a placení kupní ceny

 1. Přílohou daňového dokladu musí být vždy dodací list, případně jiný doklad prokazující splnění dodávky zboží. Prodávající je dále povinen do daňového dokladu vždy uvést číslo objednávky . V případě nesplnění některé z těchto podmínek je kupující oprávněn takový daňový doklad vrátit prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet od data doručení doplněného daňového dokladu kupujícímu.

III. - Dodací a záruční podmínky

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží postupně v dodacích lhůtách a termínech, tak jak bude uvedeno v jednotlivých v objednávkách kupujícího.

IV. – Doprava

 1. Zboží bude vyrobeno a dodáno v obvyklé jakosti odpovídající nabídkovým vzorkům. Prodávající přejímá záruku za jakost po  dobu 24 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího, není-li v záručním prohlášení prodávajícího uvedena lhůta delší. Při prodeji organizacím s přiděleným IČ platí záruční lhůta 12 měsíců !!
 2. Prodávající je povinen předat kupujícímu současně se zbožím veškeré doklady nutné k převzetí zboží a k užívání zboží (zejména dodací list, návod k použití nebo údržbě, záruční list apod.), a to nejpozději při předání zboží.
 3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu i další doklady související se zbožím, jako prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod., pokud jsou tyto nezbytné pro uvedení zboží na trh.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného  způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Osobní odběr
Osobní odběr je možné provést na našich kamenných provozovnách, které jsou uvedeny v sekci Kontakty . Některé zboží je možné vyzvednout pouze ve vybraných provozovnách. Při osobním odběru je samozřejmě možné zboží zaplatit hotově při převzetí.

Platba bankou předem - zboží zaplatíte bankovním převodem a pak si jej osobně vyzvednete. Při vyzvednutí zboží budete vyzváni k prokázání totožnosti. Při odběru zboží se, prosím, prokažte číslem Vaší objednávky, zrychlíte tak vyřízení objednávky.

Doprava PPL
Zboží vám bude doručeno do 2 dnů od expedice zásilky za dveře vašeho domu. 

Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Zboží rozváží pouze jeden řidič proto pro případnou pomoc např. při stěhování do schodů u těžších zásilek je potřeba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomůže. Zboží Vám bude dopraveno za první uzamykatelné dveře na dodací adresu. Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem.

Doručení v pracovních dnech (8-16 hod).           
Doprava je hrazena zákazníkem dle aktuálního přepravního ceníku zde.
Zboží můžete platit bankovním převodem předem nebo dobírkou . 
Touto dopravou vám můžeme dovézt zásilky od 0 do 300 kg.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě nepodepisovat řidiči přepravní list před důkladnou kontrolou zboží, a to i pod obalem! (u krabicových obalů postačí pouze vizuální kontrola o neporušenosti a 3 pracovních dnů od expedice zásilky nepoškození kartonu). Před samotnou kontrolou zboží pod obalem je zákazník povinen napsat řidiči do přepravního listu reálný stav obalu, a to i v případě, že je nepoškozen. V případě poškození spotřebiče je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu přepravního listu bez výhrad nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Česká pošta

Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů.
Zboží můžete zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou
Doprava je hrazena zákazníkem ve výši 145,- Kč.

Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálne do 30 kg hmotnosti. Křehké a na rozbití náchylné zásilky nedoporučujeme zasílat touto přepravou.  Všechny ceny dopravy jsou uváděny bez DPH.

V. - Vady zboží a reklamační podmínky

 1. Dodané zboží má vady, jestliže neodpovídá množství, jakost nebo provedení, které bylo určeno smluvně, či obchodními zvyklostmi.
 2. Dodavatel odpovídá za vady či poškození zboží až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Pozdější reklamace nejsou přijímány (pokud se nejedná o skryté vady).
 3. Dodavatel se zavazuje veškeré případné reklamace vyřídit dle stanovených podmínek obchodního zákoníku tzn. do 30 dnů od obdržení reklamace
 4. Zboží přijme prodávající do reklamačního řízení pouze na základě vyplněného reklamačního listu který musí obsahovat:
 • Název a adresa odběratele
 • Název a množství reklamovaného zboží
 • Číslo a datum z nákupního dokladu dodavatele (VFA, Daň. doklad za hotové atd..)
 • Popis závady / poškození
 • Vyplněný záruční list (byl-li se zbožím dodán)

Nebo vyplněním on-line reklamačního formuláře na www.paclik.cz

 • zde dostanete po vyplnění přidělené číslo pod kterým bude vaše reklamace vyřízena
 • při předání či zaslání reklamovaného zboží stačí uvést přidělené čísl

          Podrobný postup vyřizovaní reklamací dle značek (Lescha, Collomix, Master atd.) viz. www.paclik.cz sekce reklamace.

 VI. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@paclik.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

 

 

 

transparent
Novinky
Registrace
Ĺ ikna na kompletnĂ­ znenĂ­ KOMPLETNÍ ZNĚNÍ
Registrace
Registrace
Registrace
Ĺ ipka Registrace ZDE
Ĺ ipka Zapoměli jste heslo?
Registrace
Top Produkty
Registrace
Registrace
   
Paticka E-OBCHOD INFORMACE O FIRMĚ PRODUKTY AKTUÁLNÍ AKCE REKLAMACE PŮJČOVNA a SERVIS KONTAKT Postaveno na aplikaci WebBoss
Doba generování stránky: 0,046875 s.